Vì vậy, nhiều ruồi cùng nhau tấn công

TULAR:
Nếu nói rằng tìm hai thuộc tính còn lại của mộc hỏa để thay thế tinh linh là dễ nhất.

Nó được làm từ vàng thần bậc sáu và vàng thật.

TULAR:
Bằng cách này, bên kia đương nhiên sẽ không dành nhiều thời gian để nói chuyện với anh ta.

Nếu đó là di sản cổng núi bảo vệ giáo phái và gia đình của họ

TULAR:
Trong tương lai, nhất định sẽ có người tóc trắng cử người tóc đen.

Nếu họ không cử người phụ nữ Jindan đến để giúp chúng tôi trừ quỷ

TULAR:
Nếu bạn không thể đến Lục địa mây lơ lửng, Thế giới Tu luyện Bất tử

Vậy tại sao phải lãng phí thời gian và tình cảm với những người tu luyện buông thả này?

TULAR:
Nếu thông tin giới thiệu của ma khí trong thẻ ngọc cũng không ngoa.

Trong trường hợp này, tôi có thể yêu cầu tiền bối Lu tha mạng cho anh.

TULAR:
Nếu nói cường giả thời Nguyên Anh đích thân bắn.